Kontakt

Moravskoslezský kraj

V roce 2024 jsme obdrželi dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje k úhradě uznatelných nákladů sociálních služeb ve výši 4.573.000,-Kč.

Web: www.msk.cz