Kontakt

V případě zájmu žadatele o námi poskytovanou službu vytiskněte a vyplňte prosím  formulář  Žádost o poskytování pečovatelské služby a kontaktujte v pracovních dnech 7 – 15 hod. sociální pracovnici (viz kontakty). Žádost je možné vyzvednout u sociální pracovnice. V případě potřeby Vám s vyplněním formuláře pomůže. Poskytování služby je zahájeno na základě schválené smlouvy, která nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran. Součásti smlouvy jsou nasmlouvané úkony uživatele, ceník základních a fakultativních činností, vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby, se kterými je uživatel vždy osobně seznámen a pravidla pro podání a vyřizování stížností.

Sociální pracovnice:

Mgr. et Mgr. Kateřina Blahušová
Pod Lipami 19,
741 01 Nový Jičín

Tel.: 556 778 369
Mob.: +420 734 523 241

E-mail: katerina.blahusova@novyjicin.cz

Kontaktní hodiny: Po – Pá 7:00 – 15:00

Postup při zavádění pečovatelské služby

Služby poskytujeme pouze osobám, které jsou uvedeny v cílové skupině. V případě, že kapacita pro poskytování služeb je naplněna, je žadatel zařazen do pořadníku, popř. mu nabídneme další organizaci, která tyto služby poskytuje.

Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele požadujeme jen ve výjimečných, sporných případech.

Žadatele na základě vyplněné Žádosti o poskytování pečovatelské služby navštíví příslušná sociální pracovnice (sociální pracovník) v jeho bytě nebo tam, kde se v daném období nachází – např. u rodiny za účelem provedení sociálního šetření. Prokáže se služebním průkazem. Informuje ho o našich službách, zjišťuje jeho požadavky, potřeby i přání. Žadatel si může k jednání přizvat rodinného příslušníka nebo jinou osobu.

Doklady potřebné pro zavedení pečovatelské služby:

  • Občanský průkaz

Pokud je žadatel účastníkem odboje, předkládá tyto doklady: Osvědčení podle Zákona č. 255/1946 Sb. o příslušnících českosl. armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození. Osoby, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci ve znění pozdějších předpisů, doloží při zavádění služby usnesení soudu o účasti na rehabilitaci. Osoby, které byly zařazeny v táboře nucených prací, v pracovním útvaru nebo ve vojenském táboře nucených prací, doloží potvrzení o tomto zařazení nebo jiný doklad, z něhož je tato skutečnost zřejmá. Poskytování pečovatelské služby účastníkům odboje je upraveno Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Podrobné informace o postupu zavádění pečovatelské služby Vám podá sociální pracovnice.

Přílohy