Kontakt

Poslání

Posláním odlehčovací služby Pohoda ProSenior Nový Jičín je profesionálně a zároveň citlivě zastoupit pečující osobu a poskytnout jí tak nezbytný čas k odpočinku a regeneraci nebo k vyřízení potřebných osobních záležitosti a zkvalitnit tak život rodinám pečujících.


Cíle

  • Cílem odlehčovací služby je umožnit rodinám nezbytný čas k odpočinku a regeneraci, posílit soudržnost rodin a předcházet izolaci pečující osoby.
  • Poskytováním odlehčovací služby chceme předejít psychickému a fyzickému vyčerpání pečujících osob, umožnit rodinám, aby mohly zůstat co nejdéle spolu a přispět k tomu, aby senioři, kteří již nejsou schopni samostatné péče o svou osobu, mohli co nejdéle setrvat v domácím prostředí.
  • Cílem odlehčovací služby je vytvořit podmínky pobytu srovnatelné s domácím prostředím, nabídnout klientům přátelskou atmosféru, individuální péči tak, aby svůj pobyt vnímali jako relaxační a rehabilitační.