Kontakt

V případě zájmu žadatele o námi poskytovanou službu vytiskněte a vyplňte prosím  formulář  Žádost o poskytování sociální služby a kontaktujte v pracovních dnech 7 – 15 hod. sociální pracovnici (viz kontakty). Žádost je možné vyzvednout u sociální pracovnice. V případě potřeby Vám s vyplněním formuláře pomůže. Poskytování služby je zahájeno na základě schválené smlouvy, která nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran. Součásti smlouvy jsou nasmlouvané úkony uživatele, ceník základních a fakultativních činností, vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby, se kterými je uživatel vždy osobně seznámen a pravidla pro podání a vyřizování stížností.

Sociální pracovnice:

Bc. Pavlína Richterová DiS.
Pod Lipami 19,
741 01 Nový Jičín

Tel.: 556 778 300
Mob.: +420 731 532 932

E-mail: pavlina.richterova@novyjicin.cz

Kontaktní hodiny: Po – Pá 7:00 – 15:00

Postup při zavádění sociální služby

Služby poskytujeme pouze osobám, které jsou uvedeny v cílové skupině. V případě, že kapacita pro poskytování služeb je naplněna, je žadatel zařazen do pořadníku, popř. mu nabídneme další organizaci, která tyto služby poskytuje.

Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele požadujeme jen ve výjimečných, sporných případech.

Žadatele na základě vyplněné Žádosti o poskytování sociální služby navštíví příslušná sociální pracovnice (sociální pracovník) v jeho bytě nebo tam, kde se v daném období nachází – např. u rodiny za účelem provedení sociálního šetření. Prokáže se služebním průkazem. Informuje ho o našich službách, zjišťuje jeho požadavky, potřeby i přání. Žadatel si může k jednání přizvat rodinného příslušníka nebo jinou osobu.

Doklady potřebné pro zavedení služby:

  • Občanský průkaz

Podrobné informace o postupu zavádění pečovatelské služby Vám podá sociální pracovnice.