Kontakt

Posláním

denního stacionáře pro seniory Domovinka je poskytnout službu, zajistit dohled a potřebnou péči klientům, kteří jsou částečně odkázání na pomoc druhé osoby a tuto pomoc jim nemohou zajistit rodinní příslušníci v době, kdy jsou v zaměstnání.


Cílem

této ambulantní služby je, že umožní klientům ve spolupráci s rodinou žít v domácím prostředí a odvrátit nebo alespoň oddálit umístění v ústavním zařízení.