Kontakt

Pečovatelská služba

Posláním pečovatelské služby je pomoci seniorům, zdravotně postiženým občanům nebo rodinám s více dětmi, kteří vlivem věku nebo neuspokojivého zdravotního stavu nejsou schopni sami zvládnout běžné úkony péče o sebe a svou rodinu. Pečovatelská služba poskytuje tyto základní činnosti (dle § 6 vyhl. 505/2006 Sb.) základní sociální poradenství pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu...

Více informací…

Denní stacionář

Posláním denního stacionáře pro seniory Domovinka je poskytnout službu, zajistit dohled a potřebnou péči klientům, kteří jsou částečně odkázání na pomoc druhé osoby a tuto pomoc jim nemohou zajistit rodinní příslušníci v době, kdy jsou v zaměstnání. Žijete se svými blízkými, kteří musí chodit do zaměstnání? Rádi byste jim tuto péči ulehčili, a přesto nechcete zůstávat...

Více informací…

Odlehčovací služba Pohoda

Posláním odlehčovací služby Pohoda Pečovatelské služby Nový Jičín je profesionálně a zároveň citlivě zastoupit pečující osobu a poskytnout jí tak nezbytný čas k odpočinku a regeneraci nebo k vyřízení potřebných osobních záležitosti a zkvalitnit tak život rodinám pečujících. Odlehčovací služba je určena seniorům, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí. Cílem služby...

Více informací…