Kontakt

Cílovou skupinou jsou:

senioři

Věková struktura cílové skupiny:

  • Mladší senioři (65 – 80 let)
  • Starší senioři (nad 80 let)

Služba může být v odůvodněných případech poskytnuta dospělému od 60 let.