Kontakt

  • mladší senioři (od 60 let)
  • starší senioři (nad 80 let), se sníženou soběstačností z důvodu věku či zdravotního stavu

Služba se neposkytuje

  • v případě plné kapacity zařízení,
  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci,
  • osobám, které vyžadují přímou odbornou lékařskou péči,
  • osobám s dekompenzovaným duševním onemocněním,
  • osobám závislým na alkoholu