Kontakt

Informace o službě

Pečovatelská služba poskytuje tyto základní činnosti (dle § 6 vyhl. 505/2006 Sb.) základní sociální poradenství pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Terénní pečovatelská služba je poskytována v domácnostech uživatelů. Poskytuje se denně...

Více informací…

Poslání a cíle

Poslání Posláním pečovatelské služby je pomoci seniorům, zdravotně postiženým občanům nebo rodinám s více dětmi, kteří vlivem věku nebo neuspokojivého zdravotního stavu nejsou schopni sami zvládnout běžné úkony péče o sebe a svou rodinu. Cíl Cílem poskytované služby je, aby občané mohli žít co nejdéle běžným a důstojným životem, udržovat kontakty s okolím a rodinou, účastnit...

Více informací…

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, rodiny s více dětmi, kteří mají bydliště na území města Nový Jičín a místních částí. Věková struktura cílové skupiny: u dětí - do 4 let věku, u zdravotně postižených – od 19 let u seniorů...

Více informací…

Žádost o poskytovanou službu

V případě zájmu žadatele o námi poskytovanou službu vytiskněte a vyplňte prosím  formulář  Žádost o poskytování pečovatelské služby a kontaktujte v pracovních dnech 7 - 15 hod. sociální pracovnici (viz kontakty). Žádost je možné vyzvednout u sociální pracovnice. V případě potřeby Vám s vyplněním formuláře pomůže. Poskytování služby je zahájeno na základě schválené smlouvy, která nabývá platnosti a účinnosti...

Více informací…

Posláním pečovatelské služby je pomoci seniorům, zdravotně postiženým občanům nebo rodinám s více dětmi, kteří vlivem věku nebo neuspokojivého zdravotního stavu nejsou schopni sami zvládnout běžné úkony péče o sebe a svou rodinu.

Pečovatelská služba poskytuje tyto základní činnosti

(dle § 6 vyhl. 505/2006 Sb.)

 1. základní sociální poradenství
 2. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 3. pomoc při osobní hygieně
 4. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 5. pomoc při zajištění chodu domácnosti
 6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Terénní pečovatelská služba je poskytována v domácnostech uživatelů.

Poskytuje se denně od 7:00 – 19:00 hodin na základě uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociální službách.


Kapacita pečovatelské služby a kde jsou služby poskytovány:

Okamžitá kapacita služby je 6 uživatelů a 100 obědů dovážených denně do domácností. Služby jsou poskytovány na území města Nový Jičín a jeho místních částí.


Služba bez úhrady se poskytuje:

 • rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí,
 • účastníkům odboje,
 • osobám, které byly rehabilitovány podle § 75, odst. 2, písm. c) zákona o sociálních službách,
 • osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru podle § 75, odst. 2 písm. d) zákona o sociálních službách,
 • pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 70 let.

Odmítnutí poskytnutí služby:

Poskytovatel může odmítnout poskytnutí služby pouze v případě,

 • že neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
 • že nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • že osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby  z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Přílohy