Kontakt

Zastupitelstvo města Nového Jičína rozhodlo převzít pečovatelskou službu k 1.7.1993 jako zálohovou organizaci města z Okresního ústavu sociálních služeb Nový Jičín, jehož zřizovatelem byl Okresní úřad Nový Jičín. Od 1. 6. 2001 je ProSenior Nový Jičín organizační složkou Města Nový Jičín.

Dle zřizovací listiny zajišťuje poskytování pečovatelské služby občanům na území města Nového Jičína, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného, sluchového, zdravotního nebo zrakového postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Kvůli matoucímu názvu byla organizace přejmenována na ProSenior Nový Jičín a v současné době zajišťuje 3 sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Terénní službu v domácnostech občanů, od ledna 2002 provozuje denní stacionář – ambulantní službu a od června 2012 odlehčovací službu Pohoda – pobytové zařízení.

Kromě těchto služeb poskytuje ProSenior NJ i bezplatnou poradenskou činnost, podává informace o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb.

Organizační struktura

Zřizovatelem je Město Nový Jičín, zastoupené starostou města, Mgr. Stanislavem Kopeckým. V čele ProSenior Nový Jičín je vedoucí se sídlem v Novém Jičíně, Pod Lipami 19. Celkem řídí 20 pracovníků s pracovní smlouvou,  z toho 2 sociální pracovníky, 2 ekonomicko-administrativní pracovníky, 15 pracovníků v sociálních službách,  1 řidiče a 6 pracovníků na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce.

Služby jsou dle zákona 108/2006 registrovány krajským úřadem MSK.

Registrační čísla služeb:

Pečovatelská služba: 8570958

Denní stacionář: 9167508

Odlehčovací služba Pohoda: 9132305