Kontakt
6.6.2023

Významná výročí

Na letošní rok připadla významná výročí všech sociálních služeb, které jsou poskytovány městem Nový Jičín. Nejdelší tradici má pečovatelská služba. Ta byla městem převzata z Okresního ústavu sociálních služeb před třiceti lety, slaví tedy výročí perlové svatby.

Za 30 let prošlo službou poměrně hodně zaměstnanců i klientů, měnil se typický klient i typický pracovník, služba se významně modernizovala, rozšiřovala svůj okruh. Na začátku byla poskytována pouze v domech s pečovatelskou službou, které byly postupem času a změnou zákonů transformovány na běžné nájemní bydlení a služba vyrazila do ulic Nového Jičína a jeho místních částí. Dříve chodily pracovnice pěšky, později přesedlaly na kola a dokonce babetu, dnes by se již bez osobních automobilů neobešly. Změna je patrná také na nárocích na pracovníky služeb. Musí být aktivními řidičkami, absolvovat kurz pracovníka v sociálních službách a každý rok projít školením v rozsahu 24 hodin. Kolektiv všech služeb je stabilní, klienti se nemusejí obávat časté změny lidí, kteří jim do domácnosti docházejí.

Transformací prošla i cílová skupina klientů denního stacionáře, který pod hlavičkou města funguje již 21 let. Uživatel dnes vyžaduje především smysluplné trávení volného času, nácvik chůze s kompenzační pomůckou a trénování paměti či jemné motoriky. Na pracovnice jsou kladeny mnohem vyšší nároky než v minulosti, musí aktivně rozvíjet své znalosti nejen o aktivizaci, ale především o psychologii a psychiatrii, aby rozuměly projevům typickým pro to které postižení.

A nakonec benjamínek služeb, odlehčovací služba Pohoda. I ta prošla za svou poměrně krátkou historii zásadními změnami. Rozšířením kapacity, postupným zhoršováním stavu klientů, ať už se jedná o fyzický stav, kdy větší část je prakticky odkázána na pobyt na lůžku a potřebuje vysokou míru podpory, nebo na psychické problémy, kdy pozorujeme velký nárůst demencí různého původu.